TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario

Vårt åtagande

TM Real Estate Group är ett företag med förpliktelser gentemot våra anställda, samhället och miljön, med uppdraget att arbeta ansvarsfullt i alla våra verksamheter och initiativ.

Vi betraktar företagets sociala ansvar som ett personligt åtagande för hela organisationen gentemot våra viktigaste intressegrupper: leverantörer, kunder, anställda, aktieägare och samhället som helhet. Vi ser det som ett mervärde, integrerat i vår företagsstrategi, som stödjer mer kvalitet i alla lösningar och tjänster som vi erbjuder, nöjdare kunder och en bättre balans i den hållbara utvecklingen av företagen i gruppen.

Därför arbetar vi med ansvar för att bidra till utvecklingen och tillväxten i de geografiska områden där vi finns, genom de sociala effekterna av vår verksamhet: skapa direkta eller indirekta arbetstillfällen, kontinuerlig relation med leverantörer och samarbetspartners, utveckling av infrastrukturer som förbättrar livskvaliteten för människor och bidrar till välfärdsstaten genom skatterna m.m.

Download corporate responsibility report 2022    Download the CSR Policy

För att kunna använda interaktiva delen i surfplattan och mobilversionen måste man ha Adobe Acrobat Reader för PDF installerat. Ladda ner på App Store eller Play Store

Handlingslinjer

Vi stärker vårt arbete för samhället genom att utveckla olika initiativ, program och projekt i de områden där vi är verksamma, både i Spanien och Mexiko, i enlighet med våra strategiska riktlinjer när det gäller företagsansvar och FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Utbildning

Utbildning utgör grunden för samhällets utveckling. Därför bidrar vi till utveckling av möjligheter inom ramen för utbildning, genom att främja utbildningsprojekt som bidrar till utveckling och lärande med lika möjligheter.

Program:

Idrott

Vi satsar på idrott som en förmedlare av värden om förbättring, arbete och åtaganden, i alla dess former och varianter, med stöd för olika discipliner.

Program:

  • Samarbete med solidaritetslopp mot bukspottkörtelcancer, bröstcancer, epilepsi och till förmån för Röda korset.
  • Medverkan i arbetet mot cystisk fibros på Mallorca och Yo Soy Noticia-utmärkelserna för att erkänna elitidrottares karriär, utan mediebevakning.

Tillgång till bostad

Att ha ett anständigt boende är en väsentlig förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och integreras. Det är viktigt att reagera på situationer med ojämlikhet i bostadsfrågor som drabbar de socialt mest utsatta grupperna.

Program:

Sociala insatser

Vi driver samarbete med olika offentliga och privata aktörer och icke-statliga organisationer. Vi utvecklar olika åtgärder som bidrar till att hantera akuta sociala frågor som kampen mot fattigdom eller socialt utanförskap.

Program:

Miljö

Vi är medvetna om behovet av att bevara och skydda miljön, och åtar oss att förhindra och minimera konsekvenserna av vår verksamhet på miljö. Bland annat är de åtaganden som gjorts i detta avseende och som definieras i den etiska koden, att minimera det avfall som genereras, främja energibesparingar, bidra till att bevara naturresurser och främja god praxis bland de människor som utgör företaget.

Program:

Kolla på video

Kontakta Företagsansvar

Genom följande formulär kan du skicka oss frågor, förslag och kommentarer eller begära information som rör vårt företagsansvar.

Thank you, We will contact you back soon
An error has occurred

Nytt

Vill du köpa via webbplatsen?

Mer information