TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario

Nasze zaangażowanie

TM Real Estate Group to firma oddana swoim pracownikom, społeczeństwu i środowisku, której misja polega na odpowiedzialnym działaniu we wszystkich podejmowanych przez nią przedsięwzięciach oraz inicjatywach.

Rozumiemy Społeczną Odpowiedzialność Biznesu jako osobiste zobowiązanie całej organizacji wobec naszych głównych interesariuszy: dostawców, klientów, pracowników, udziałowców i społeczeństwa jako całości. Pojmujemy ją jako wartość dodaną, zintegrowaną w ramach naszej strategii biznesowej, która podnosi poziom jakości wszystkich oferowanych przez nas rozwiązań i usług, zwiększa zadowolenie klientów i poprawia harmonię w zakresie zrównoważonego rozwoju spółek grupy.

W związku z powyższym pracujemy z poczuciem obowiązku przyczyniania się do rozwoju obszarów geograficznych, w których działamy, między innymi poprzez wpływ społeczny wynikający z naszej działalności, tworzenie bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, stałe relacje z dostawcami i współpracownikami, rozwój infrastruktury, która poprawia jakość życia ludzi oraz nasz wkład w dobrobyt obywateli m.in. za pośrednictwem podatków.

Wyświetl raport dotyczący Społecznej Odpowiedzialności Biznesu    Download the CSR Policy

Aby móc w pełni korzystać z rozwiązań na tablety i urządzenia mobilne, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader for PDF. Pobierz w App Store lub Play Store

Kierunki działań

Wzmacniamy nasze zaangażowanie na rzecz społeczeństwa poprzez opracowywanie różnych inicjatyw, programów i projektów na obszarach, na których jesteśmy obecni, zarówno w Hiszpanii, jak i w Meksyku, zgodnie z naszymi strategicznymi liniami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Edukacja

Edukacja stanowi podstawowy filar postępu społeczeństwa. Dlatego przyczyniamy się do tworzenia nowych możliwości w ramach systemów edukacyjnych, nadając priorytet związanym z nimi projektom, które stawiają na rozwój i naukę na zasadzie równych szans.

Programy:

Sport

Stawiamy na sport jako przekaźnik wartości samodoskonalenia, wysiłku i zaangażowania; we wszystkich jego formach i wariantach, ze wsparciem dla różnych dyscyplin.

Programy:

  • Wspieranie biegów charytatywnych przeciwko rakowi trzustki, rakowi piersi, epilepsji i na rzecz Czerwonego Krzyża.
  • Udział w biegach przeciwko mukowiscydozie na Majorce oraz nagrody Yo Soy Noticia, będące wyrazem uznania dla karier elitarnych sportowców, którym media poświęcają niewiele uwagi.

Dostęp do lokali mieszkalnych

Posiadanie przyzwoitych warunków mieszkaniowych jest podstawowym warunkiem rozwoju i integracji każdej osoby. Stanowi klucz do reagowania na sytuacje nierówności mieszkaniowych, których doświadczają najbardziej wrażliwe grupy społeczne.

Programy:

Działania społeczne

Promujemy współpracę z różnorodnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Prowadzimy różne działania, aby pomóc w rozwiązaniu pilnych kwestii społecznych, takich jak walka z ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.

Programy:

Środowisko

Jesteśmy świadomi konieczności zachowania i ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też zobowiązujemy się do maksymalnego zapobiegania i zmniejszania wpływu naszej działalności na środowisko. Nasze zobowiązania w tym zakresie, określone w Kodeksie Etycznym, obejmują - między innymi - minimalizację wytwarzanych odpadów, promowanie oszczędności energii, przyczynianie się do ochrony zasobów naturalnych oraz promowanie dobrych praktyk wśród zespołu ludzkiego tworzącego Grupę.

Programy:

Obejrzyj wideo

Kontakt z Działem Odpowiedzialności Korporacyjnej

Można kierować do nas wszelkie pytania, sugestie, komentarze lub prośby o udzielenie informacji. Nasza firma udostępnia Państwu poniższy formularz umożliwiający przesyłanie nam dowolnych pytań dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej

Thank you, We will contact you back soon
An error has occurred

Aktualności

Czy chcesz dokonać zakupu przez Internet?

Więcej informacji