TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario
TM, Röda Korset och Association Hippocampus lanserar ett rikstäckande projekt för skydd av Medelhavet och dess biologiska mångfald

TM, Röda Korset och Association Hippocampus lanserar ett rikstäckande projekt för skydd av Medelhavet och dess biologiska mångfald

Lästid: 3 minuter

Projektet, som heter "Mediterráneo Responsable" (på svenska "ansvarsfullt Medelhav"), kommer löpa under kommande två år längs hela Medelhavsbågen. Fler än 2 500 personer förväntas mobiliseras i olika forsknings-, medvetandehöjande och handlingsinriktade åtgärder som de tre organisationerna planerar.

 

Madrid den 18 oktober 2023 – TM Real Estate Group, holdingbolaget från Alicante, ledande inom sektorn för bostadsturism, hotell och semesteruthyrning och specialiserat inom konstruktion och marknadsföring av semesterbostäder längs Medelhavskusten och i Karibien, samarbetar med Röda Korset och Association Hippocampus. Tillsammans har de startat det nya rikstäckande projektet ”Mediterráneo Responsable” (”ansvarsfullt Medelhav”) för att skydda Medelhavet och dess biologiska mångfald.

Projektet, som kommer äga rum längs hela Medelhavsbågen under de kommande två åren, kommer mobilisera över 2 500 personer tack vare olika initiativ som är strukturerade i faser för forskning, ökad medvetenhet och handling.


Forskning, kunskap och kommunikation

Under projektets första fas kommer avfall på stränder och i havet att övervakas i enlighet med protokollet från ministeriet för ekologisk omställning (MITECO). I samband denna verksamhet kommer nästan hundra dykningar att genomföras för att inventera det marina livet längs hela Medelhavsbågen. Resultaten från dessa aktiviteter kommer att presenteras vid ett evenemang där man kommer att ta upp den nuvarande situationen och de mest effektiva förslagen för att öka medvetenheten och vidta åtgärder för att eliminera avfall, bevara kustlinjen och ta hand om det marina livet i området.

 

Upplysning, förebyggande och medvetandeskapande

För att öka medvetenheten och förebygga situationen kommer omkring 20 workshops att hållas för barn, ungdomar och samhället i allmänhet om problemet med nedskräpning av haven, havens roll och behovet av att bevara dem, återvinning, ansvarsfull konsumtion och den cirkulära ekonomin.

Medvetandehöjande material kommer att produceras baserat på slutsatserna från evenemanget och undervattensdagar kommer att hållas för att utbilda om Medelhavets flora och fauna.

 

Handling och engagemang

Den sista fasen av projektet kommer att fokusera på att organisera olika åtgärder för insamling, sortering och återvinning av avfall på olika stränder i Medelhavsområdet med deltagande av intressegrupper från TM, Röda Korset och Hippocampus.

Projektet omfattar dessutom en mycket viktig insats för sanering av bly som motsvarar Plumbum-projektet, ett banbrytande projekt för att dekontaminera havsbotten från bly.

 

Ett nyckelprojekt för miljön

Projektet undertecknades kl. 12.30 den 18 oktober på Röda Korsets högkvarter i Madrid. Närvarande var företrädare för de tre enheterna.

 

 

Ángeles Serna, vd för TM Real Estate Group, bekräftar att detta avtal ger grönt ljus för ett av de viktigaste miljöprojekten i företagets huvudplan för ansvarsfullt företagande. ”Bevarandet av havet och dess biologiska mångfald lyftes fram som en av de viktigaste frågorna för våra intressenter. Vi är glada över att kunna räkna med Röda Korset och Hippocampus för att utveckla detta ambitiösa projekt för att skydda vårt Medelhav”, förklarar han.

María del Mar Pageo, ordförande för Röda Korset, tackar TM Real Estate Group för det stöd man har gett organisationen genom olika ekonomiska donationer i humanitära nödsituationer, och för det samarbete som nu inleds med projektet ”Mediterráneo Responsable”: ”Samarbete med socialt engagerade företag såsom TM Real Estate Group är avgörande för att Röda Korset ska kunna utveckla sitt uppdrag och för att våra insatser ska få större genomslag. Detta projekt stärker Röda Korsets arbete med miljöfrågor, i linje med FN:s mål för hållbar utveckling”.

José Luis Alcaide, ordförande för Hippocampus, säger: ”Att bevara havet och dess biologiska mångfald är en utmaning som vi måste anta som samhälle genom att sprida medvetenhet, utbilda och vidta åtgärder. För att uppnå detta är det avgörande att gå samman som vi gör i dag med TM och Röda Korset. På så sätt kan vi uppnå en större effekt och räckvidd i alla de initiativ vi kommer att utveckla och som vi kommer att lägga all vår erfarenhet och engagemang i”.

← Avkastning

Dela