TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario
Rafiki África och TM Grupo Inmobiliario bygger en ny framtid i Uganda

Rafiki África och TM Grupo Inmobiliario bygger en ny framtid i Uganda

23.05.2022 |  Blog TM  | Aktualności | Blog | Corporativo | Nyheter TM 

Lästid: 2 minuter

Under förra månaden i februari skrev vi på avtal om tre projekt i samarbete med ONG Rafiki África,. Målet är att höja livskvaliteten för människorna i Kenziga.

 

Inom detta jordbruksområde i Uganda lever 85 % av människorna på jordbruk, utan någon relevant utbildning. Detta medför problem eftersom de måste hantera specifika klimatförhållanden: Tre månaders regnperiod följt av tre månaders torka.

Å andra sidan finns inte kulturen att samla upp och ta vara på vatten under regnperioder, vilket leder till att problemen ökar under torrare perioder.

 

Mot denna bakgrund uppstod idéen att grunda en jordbruksskola , där både ungdomar i skolålder och vuxna kan erhålla utbildning om hur man ska ta till vara på jorden på bästa sätt  och anpassa sig till rådande förhållanden.

Det handlar om att tillhandahålla en utbildning som gör att de kan skapa sig en framtid, där regionens resurser kan utnyttjas.

 

Jordbruksskolan ska bestå av två byggnader för undervisning om hur man förvarar vatten för användning under torrare månader, samt hur det ska hanteras för att undvika stagnering och medföljande sjukdomar.

 

Designförslag för jordbruksskola.

 

NGO:n skickar oss några foton på det pågående skolbygget:

 

 

 

Vi på TM tar utbildning på stort allvar och anser att det är grundläggande för att ett samhälle ska fungera bra. Det är därför som vi bidrar med initiativ som stärker utbildningsnivån samt främjar kunskap för alla på lika villkor.

 

 

Utöver detta projekt ingår ytterligare två initiativ i avtalet som slutits med Rafiki:

 

Mikrolån för kvinnor

Detta initiativ går ut på att stärka kvinnornas självständighet i regionensamt ge dem möjlighet att ägna sig åt inkomstgivande sysselsättning.

Hjälp förväntas kunna ges till 140 kvinnor under tre år.

 

Bygge av vattenreningsanläggning

I vanliga fall finns inget dricksvatten tillgängligt i Ugandas jordbruksområden, utan endast dammar som fylls med regnvatten. Stagneringen av vattnet i dammarna leder till sjukdomar som malaria.

Därför ska en vattenreningsanläggning med tio kranar byggas, som ska ge elever och deras familjer tillgång till dricksvatten på skolan Rafiki Carmen Pérez González. Skolan började byggas år 2019. TM har finansierat en av skolans åtta skolsalar.

 

 

Vi håller er uppdaterade om utvecklingen!

Under tiden kan du klicka på denna länk för mer detaljer om TM:s samarbete med Rafiki.

 

← Avkastning

Dela

Liknande artiklar

TM Grupo Inmobiliario.